brand meterkast

Bijna 30 procent van de ongevallen met elektriciteit ontstaan in de meterkast.  Daarbij kan brand ontstaan.

Vanwege de doorgaans in de meterkast aanwezige gasleiding is brand in de meterkast één van de meest riskante branden. Onveilige situaties ontstaan door slecht onderhoud, slechte montage, overbelasting en opslag van brandbare materialen.

Meestal gaat het om ondeugdelijke aanpassingen. Maar ook door aansluitingen die in de loop der tijd zijn losgetrild. Ook in de meterkast geplaatste elektrische apparaten veroorzaken overbelasting, kortsluiting, storing of brand.

Uit onderzoek blijkt dat bijna 90% van de Nederlanders hun meterkast veilig tot zeer veilig vindt. Maar de veiligheid kan in feite fors beter. De kennis over enkele belangrijke onderdelen is matig te noemen. Ook op het gebied van controles is er veel te verbeteren, zowel qua frequentie als het inschakelen van een professional.

Controles

Bij ruim de helft van de consumenten wordt de groepenkast nooit gecontroleerd. Een derde zegt deze periodieke controle zelf uit te voeren, terwijl 99% van de ongevallen in de meterkast juist ontstaat door toedoen van de bewoners. Ook de aardlekschakelaar wordt door 51% van de huurders en 39% van de woningeigenaren nooit getest. Bijna de helft van de ondervraagden weet niet waar een overspanningsbeveiliging voor dient en of ze er überhaupt één hebben.

Over Elektrokast

Begint uw hoofd al te duizelen door al deze informatie? Dat is namelijk niet gek. Stroom kan levensgevaarlijk zijn als hier onzorgvuldig mee om wordt gegaan. Wij bij Elektrokast hebben hier gelukkig alle ervaring mee en kunnen u helpen met het vernieuwen van de meterkast. Twijfel niet en neem vrijblijvend contact met ons op.